Sjols Tjära

Sto född 2021 här på Sjols (Bäras andra föl)

e, Trygg 2040
u, Sjols Bära