Sjols Tjäla

Sto född 2022 (Bäras tredje föl)

e, Trygg 2040
u, Sjols Bära