Sjols Tilt

Hingst föd 2021 här på Sjols (Willjas fjärde föl)

e, Trygg 2040
u, Willja