Sjols Lattjo 22-20-5117

Fux, hingst född här på Sjols 2020 (Willjas tredje föl)
u, Willja 23864 
e, Lojal 2093

Visad i Rättvik 2021 med kritiken:

Rastypisk, elegant. Välansatt hals, bra selläge, ngt omusklat kors. Relativt korrekt. Lång vägvinnande skritt. Lätt trav med god takt.

8-8-8-8-8=40p