Vi använder våra nordsvenskar i 

arbetet på gården och i skogen.

 

Vi tränar och tävlar också en del i olika körgrenar.