Sjols Lattjo 22-20-5117

Fux, hingst född här på Sjols 2020 (Willjas tredje föl)
u, Willja 23864 
e, Lojal 2093