Sjols Ligist 22-20-5118

Hingst född 2020 här på Sjols (Wildas 6e föl)

u, Thornvertens Wilda 23652
e, Lojal 2093