Vi använder våra nordsvenskar i 

arbetet på gården och i skogen.

 

Vi tränar och tävlar också i 

brukskörning, skogskörning och

 bruksridning.